Financije

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

_______________________________________________________