Podrška roditeljima i djeci u kriznim situacijama

Podrška nakon traumatskog događaja i očuvanje mentalnog zdravlja

Letak-za-roditelje-predškolskog-djeteta-Podrška djetetu nakon teškog događaja

Mali vodič kroz velike promjene– Podrška u prvih mjesec do dva nakon traumatskog događaja

KAKO-PODRŽATI-VJEŠTINE-SUČAVANJA-I-MENTALNO-ZDRAVLJE-DJECEpoliklinika-djeca.hr-

 

Podrška nakon potresa

BESPLATNA PUBLIKACIJA Djeca i obitelji prije tijekom i nakon potresa

SafeQuake_BROSURA

– Potres – kako si možemo pomoći? (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)- SMJERNICE ZA RODITELJE: Potres – kako si možemo pomoći? | Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba (poliklinika-djeca.hr)

Kako-podržati-dijete-u-nošenju-sa-strahom-od-potresa_Odgojno-savjetovalište_ERF

 

Zaštita od koronavirusa

Kako djeci objasniti epidemiju koronavirusa? (Društvo za psihološku pomoć) Kako djeci objasniti epidemiju koronavirusa? – Društvo za psihološku pomoć (dpp.hr)

– Kako djecu informirati o koronavirusu i kako malom djetetu pomoći da shvati pravila (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba) – https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/smjernice-za-roditelje-kako-djecu-informirati-o-koronavirusu-i-kako-malom-djetetu-pomoci-da-shvati-pravila/

– Živjeti zdravo kod kuće: Što možemo učiniti kako bismo očuvali zdravlje cijele obitelji? (HZJZ) – https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/zivjeti-zdravo-kod-kuce-sto-mozemo-uciniti-kako-bismo-ocuvali-zdravlje-cijele-obitelji/
– Kako si psihološki olakšati samoizolaciju zbog koronavirusa? (Društvo za psihološku pomoć) – https://dpp.hr/kako-si-psiholoski-olaksati-samoizolaciju-zbog-koronavirusa/?fbclid=IwAR0KzoFyldH4nSQd-c9UisodJIKlZxJlyRgE-32ce6Nfrz0jNLfscQVjhEw
Preživjeti izolaciju – nošenje sa simptomima koje nam donosi karantena (NZJZ Dr. Andrija Štampar) – http://www.psiholoska-komora.hr/1237
– Telefonsko savjetovanje roditelja djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta) – https://centar.erf.unizg.hr/
– Telefonski brojevi za pružanje psihološke pomoći osobama u karanteni ili samoizolaciji – www.psiholoska-komora.hr/1238