CAP program

CAP (ChildAssaultPrevention) program je jedan od najučinkovitijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu povjeriti.

Program izvode 3 posebno obučene osobe – CAP pomagači.

Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:

  • pružanje kvalitetnih informacija;
  • poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama;
  • osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku.

CAP program poučava djecu njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i slobodna, informira ih o tome kako prepoznati opasne situacije i poučava strategijama kojima će povećati svoju sigurnost i na taj način smanjuje njihovu ranjivost koja proizlazi iz:

  • nedostatka informacija o mogućim opasnostima i što mogu učiniti da se zaštite
  • njihove bespomoćnosti i nesamostalnosti te ovisnosti o odraslima
  • izoliranost od izvora podrške i pomoći

Uobičajeno upozoravanje djece o tome što ne smiju činiti i kojih se mjesta moraju kloniti, te sudsko gonjenje počinitelja, premda potrebno, ipak ne predstavlja istinsku prevenciju jer ih ne čini niti sigurnijom niti manje ranjivom. Primjerice, ne štiti ih od zlostavljača koji su im poznati!

CAP program poučava djecu efikasnim prevencijskim strategijama koje počivaju na dječjim sposobnostima a ne na ograničavanju tih sposobnosti. Djeca moraju znati koje stvari mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i s kim o tome mogu razgovarati.

Program se provodi u tri koraka:

  1. radionica za osoblje vrtića
  2. radionica za roditelje
  3. radionica za djecu

Radionica za osoblje vrtića
Cilj joj je senzibiliziranje svih zaposlenika za problem zlostavljanja, upoznavanje s potrebom i obvezom odraslih osoba da zaštite djecu te upoznavanje sa zakonskim obvezama odraslih u slučajevima zlostavljanja.

Predavanje za roditelje
Roditelje se upoznaje s problemom zlostavljanja, koliko je učestalo, tko su žrtve, tko su nasilnici, kakve posljedice ostavlja, kako prepoznati zlostavljano dijete, kako pomoći da se zaštite od zlostavljanja, kako razgovarati s djetetom koje obznanjuje zlostavljanje.

Radionica za djecu
Djecu se poučava njihovim pravima, uči ih se da prepoznaju opasne situacije i poučava ih se na koje načine mogu povećati svoju sigurnosti i zadržati svoja prava. Radionica započinje razgovorom o tri osnovna prava svakog djeteta: da bude sigurno, jako i slobodno. Primarni voditelj razgovara s djecom i uvodi ih u temu. Ostala dva člana tima nakon toga igraju uloge.

Svaku radionicu vode posebno educirane osobe – CAP pomagači (u našem vrtiću 2 odgojiteljice, pedagog, ravnateljica). Koristeći igrokaze i vođenu raspravu, ove radionice uče djecu kako prepoznati potencijalno opasne situacije i učinkovito koristiti različite mogućnosti obrane.
Igrokazi prikazuju najčešće situacije napada koje djeca mogu doživjeti. CAP naglašava 3 osnažujuće vještine:
· kako se založiti za sebe;
· kako tražiti ali i pružiti podršku vršnjacima;
· kako reći odrasloj osobi od povjerenja.

Sva djeca imaju pravo na informacije, vještine i strategije kojima će steći veću sigurnost i kontrolu nad svojim životima. Svi važni odrasli u njihovom životu imaju pravo i dužnost na informacije, vještine i strategije koje će im pomoći da djecu na pravi način podržavaju i štite.

Savjeti kako roditelji mogu pomoći u prevenciji napada na dijete, sadržani su u lecima: