Planiranje prehrane

U našem vrtiću koji pruža 10-satni program djeci su ponuđena 4 obroka. Prema potrebi za djecu koja dolaze jako rano u jaslice/vrtić ponudi se čaj i keksi.

 

Raspored obroka u jaslicama

U 8 sati je doručak koji nudi izbor napitka: čaj ili mlijeko/kakao/bijela kava

Oko 9.45 sati je svježe sezonsko voće

U 11 sati počinje ručak

Nakon spavanja, između 14 i 15 sati je popodnevna užina

 

Raspored obroka za vrtić:

Doručak između 8,15 – 8,30 uz izbor napitka: čaj ili mlijeko/kakao/ bijela kava

Užina – svježe sezonsko voće, oko 10 sati

Ručak – između 11,15 ( mlađa skupina ) i 11,30 ( starija skupina )

Popodnevna užina – nakon dnevnog odmora između 14 i 14,30 sati

 

Poštujući različitost i posebne potrebe u prehrani jelovnici se prilagođavaju za svako dijete za koje nam roditelji ukažu da je to potrebno (npr. alergije, organski poremećaji, emocionalni poremećaji, i sl.). Prije samog upisa djeteta roditelji u razgovoru i upitniku koji ispunjavaju točno definiraju vrstu posebne potrebe za drugačijom prehranom, a naša kuharica u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom o tome dalje vodi brigu kod sastavljanja jelovnika i kuhanja, dok ravnateljica brine za nabavu namirnica koje su potrebne. U cijelom ovom procesu vrlo važna je sama suradnja roditelja i Vrtića.

 

Vrtić ima ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo koji redovito uzima uzorke hrane kojima se analizira energetska vrijednost hrane, provjerava bakteriološka čistoća hrane, pribora kuhinje, uzimaju se brisevi ruku kuharice koja priprema hranu, i sa zadovoljstvo možemo reći da su svi nalazi bili uvijek besprijekorni. I ono vrlo važno u današnje vrijeme – naš Vrtić je ušao u sustav HACCP.

 

U svom radu vezano za prehranu naročito se poklanja pažnja suradnji sa roditeljima kroz razne vidove: informativnim razgovorima, letcima, anketama o prehrambenim navikama djece, o zdravoj prehrani, sastancima na tu temu, i sl.