Naslovna

Tko smo mi?

Dječji vrtić JUREK je javna ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i  predškolske dobi. Nalazi se nadomak Gupčeve lipe i Crkve svetog Jurja mučenika po kojemu je dobio ime. Vrtić je započeo s radom početkom studenog 2021. godine u pet odgojnih skupina s 85 djece u redovitom cjelodnevnom programu. Osim redovitog cjelodnevnog programa vrtić provodi kraći program predškole te program ranog učenja engleskog jezika u organizaciji udruge “Naučimo puno”.

Galerija slika

Himna Dječjeg vrtića JUREK

Iz kurikuluma Dječjeg vrtića JUREK

Svjesni činjenice da djeca uče aktivno (oslanjajući se na svoj urođeni istraživački i otkrivački potencijal) nastoji se provedbom svakodnevnih aktivnosti poticati razumijevanje djece i njihovo kritičko promišljanje svega što ih okružuje. U Dječjem vrtiću Jurek nastoji se djecu aktivno uključivati u stjecanje i nadograđivanje svojih znanja otkrivajući i istražujući nova iskustva kroz igru i različite aktivnosti koje sama biraju u poticajnom materijalnom i socijalnom okruženju uz neizravnu potporu odgojitelja. Nastoji se kod djece razvijati različite strategije učenja i stjecanja znanja te sliku o sebi kao kompetentnim i uspješnim osobama. Sukladno tome, vodi se računa o fleksibilnosti organizacije rada i osiguravanju poticajnog materijalnog i društvenog okruženja što im omogućava slobodan izbor aktivnosti kroz koje
aktivno razvijaju i nadograđuju svoja znanja. Djeci se nastoji osigurati radost otkrivanja i učenja koje se najviše oslanja na igru i druge zanimljive aktivnosti.

PLANOVI ZA BUDUĆNOST
Očuvati i njegovati postignuti vrlo visoki standard svih dionika u ustanovi
Obogatiti postojeći redoviti cjelodnevni program novim programima
Postati skladna zajednica u kojoj je svatko jedinstven
Očuvati tradiciju i kulturu zavičaja