Stručni aktiv u suradnji sa stručnom suradnicom logopedinjom

U utorak 24. siječnja 2023. godine u prostorijama Dječjeg vrtića JUREK  održan je stručni aktiv s temom: Pokretom do govora i inteligencije. Predavanje i prezentaciju je izvodila stručna suradnica logopedinja Dječjeg vrtića Zipkica, Tamara Miletić Damjanović. Zahvaljujemo joj na suradnji!