Kraći program predškole- poziv na roditeljski sastanak