Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Brižan odnos prema hrani i poštovanje prema onima koji priskrbljuju i pripremaju hranu važan je segment odgojno obrazovnog rada osobito u listopadu kada obilježavamo Svjetski dan hrane i Dan kruha. To je vrijeme kada se djeci omogućava doživljaj raznih boja, oblika, okusa i mirisa plodova i hrane te iskustvo u radu koji treba uložiti u pripremanju hrane.

Ciljevi aktivnosti povodom Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove zemlje su upoznavanje djece s procesom pripreme kruha (od zrna do kruha), približavanje djeci žetvenih običaja i proces proizvodnje brašna, upoznavanje djece s autohtonim  plodovima jeseni te ukazivanje na važnost zdrave hrane. Svakodnevno kroz različite vrste i sklopove aktivnosti djecu obogaćujemo novim spoznajama i znanjima o darovima jeseni, a kruna aktivnosti vezanih uz hranu i plodove zemlje je bio svečani doručak 17. 10. 2023. gdje je gostovao i vlč. Nikola Jurković.