Glazbena radionica

31. ožujka ugostili smo profesoricu Vlatku Safy koja nam je kroz interaktivnu glazbenu radionicu predstavila kako obraditi glazbeno djelo na djeci prihvatljiv način uz primjenu Orrf schulwerka i Orrfovog instrumentarija te aktivno slušanje glazbe uz pokret, dramu, govor i upotrebu Orffovog instrumentarija i  upotrebu drugih materijala kao npr. marame, papiri, trake…

Zahvaljujemo joj na doprinosu u našem stručnom usavršavanju.