Predstava “Stepenicama do zvijezda”

U posjetu Dječjem vrtiću JUREK je bio Jozo Bozo, odnosno Magic Studio iz Zagreba, sa predstavom “Stepenicama do zvijezda”. U predstavi su sudjelovala djeca vrtićnih skupina te djeca iz kraćeg programa Predškole. Predstava je bila popraćena dječjom pažnjom, smijehom, veseljem i zaintrigiranošću za sadržajem predstave.