Drugi roditeljski sastanak

POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

Poštovani roditelji , pozivate se na drugi roditeljski sastanak u

PETAK 12.11.2021. godine u 15:00

u prostorijama Dječjeg vrtića JUREK, Novo naselje 4

 

Dnevni red:

1.Izbor za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića JUREK iz redova roditelja djece korisnika usluga

 

Sastanak će se održati sukladno epidemiološkim preporukama. Maske su obavezne.

 

Ravnateljica:

Božica Hrestak