Dječji vrtić JUREK uključen u stjecanje statusa Eko škole/vrtića

Dječji vrtić JUREK u pedagoškoj 2022./2023. godini započinje aktivnosti na stjecanju statusa Ekoškole koji dugoročno razvija i učvršćuje svijest o potrebi zaštite okoliša, te potiče održivi razvoj kroz odgojno-obrazovni proces kod djece od najranije dobi do kraja obrazovanja.

Nakon osnivanja Ekoodbora i donošenja plana djelovanja za stjecanje statusa Ekoškole, Dječji vrtić JUREK aktivno participira u ostvarivanju željenog statusa.

Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova.

Nacionalni koordinator Ekoškola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša.

Međunarodni program Ekoškole je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Founation for Environmental Education – FEE).

Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole.

Zadaća programa je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti

Status Ekoškole dobivaju Vrtići koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Ekoškole i Zelenu zastavu sa znakom Ekoškole