Bubamarci

Božić dolazi…

Različitim sklopovima aktivnosti istraživali smo zimu i zimske promjene u prirodi

1. Ledenjak – likovna aktivnost trganja, gužvanja i presavijanja papira, kojom kod djece razvijamo finu motoriku, sposobnost zamišljanja, kreativnost i koncentraciju.
2. Vrabac u gnijezdu – rezanjem škaricama, ljepljenjem i nizanjem rafije kod djece potičemo imaginaciju, razvoj fine motorike šake, zamišljanje, razvoj samopouzdanja
3. Hranilica za ptice – razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema okolini na način da brinemo o pticama, provjeravamo količinu hrane i dopunjavamo kad je ponestane.
4. Pahuljica – likovna aktivnost prema promatranju; promatramo povećalom, kod djece se razvija vizualna percepcija, koncentracija te fina motorika šake crtanjem.

Kroz različite aktivnosti obilježili smo dan Seljačke bude i upoznali se sa likom Matije Gupca i Gupčevom lipom

1. Prošetali smo do Gupčeve lipe, promatrali je i uočavali neobičnosti. Izmjerili smo širinu lipe držeći se za ruke. Djeca stječu iskustvo o prirodnoj i društvenoj sredini.
2. Modeliranje dvorca od plastelina prema predlošku – razvijamo koordinaciju ruke i oka, kao i finu motoriku šake i prstiju.
3. U likovnij aktivnosti “spomenik Matiji Gupcu” djeca proučavaju fotografije, usmjeravamo njihovu pozornost na jedan predmet, kombiniraju nekoliko likovnih tehnika (akvarel, kolaž i flomaster), a ujedno se kod djece razvija vizualna percepcija i imaginacija.
4. Mjerili smo visinu Gupčeve lipe uz pomoć lego kocaka; uspoređujemo, uočavamo i bilježimo zapaženo.
5. U likovnoj aktivnosti “Gupčeva lipa”, otiskivanjem dlanova slikamo Gupčevu lipu i plastificiramo je, kako bi smo nakon promatranja prirode i prirodnih pojava na njoj mogli bilježiti promjene.

Valentinovo u Bubamarcima
Obilježili smo Valentinovo prigodnim aktivnostima i sadržajima.
1. U likovnoj aktivnosti “licitarsko srce”, djeca promatraju fotografije različitih licitarskih srca te temperom izrađuju svoja licitarska srca, usmjeravamo njihovu pozornost na detalje, uočavamo sličnosti i razlike.
2. Izradili smo naše “Drvo ljubavi” sa izjavama djece (Što je to ljubav? Koga oni vole?).
3. U igri “sakupi srca” kod djece se potiče koncentracija, strpljenje u baratanju pincetom, ravija se fina motorika, a djeca poštuju dogovorena pravila u igri i stvara se natjecateljski duh.
4. Stvarali smo ugodnu i zabavnu atmosferu igrama uz glazbu. U igri ples srca djecu se potiče na koncentraciju, pažnja im se usmjerava na jedan predmet, a ujedno prihvaćaju poraz na prihvatljiv način. U igri ples balonima, djeca odabiru partnera za ples, potiče se spretnost, koordinacija pokreta, suradnja i osjećaj za ritam.

Proslava Fašnika

Fašnik u Bubamarcima
Različitim sklopovima aktivnostima obilježili smo fašnik.
1. Djeca oblače različite kostime, uživljavaju se u uloge, čekaju na red za korištenje kostima, a potičemo ih na dijeljenje i međusobnu suradnju.
2. Organizirali smo fašničku reviju i djeca su pojedinačno pokazivala kostime na “pisti”. Kod djece se ovom aktivnosti jača samopouzdanje, razvijaju se odnosi s vršnjacima i međusobna podrška.
3. U likovnoj aktivnosti izrađujemo maske kombiniranom tehnikom. Djeca najprije temperom slikaju glavu i kosu, a kasnije samostalno biraju dijelove lica i lijepljenjem dovršavaju masku. Djecu potičemo na slobodu izbora prilikom korištenja boja, a razvija se i kreativnost te osjetljivost za kombinacije – spajanje u cjelinu, raspored na papiru.

Nastavak provođenja aktivnosti u skupini Bubamarci

  1. Puhanje i slikanje sapunice
  2. Prebacivanje koluta s čunjeva
  3. Simbolička igra farme s novim poticajima
  4. Slikanje pomoću pikula i tempera